پیش بند چربی گریز و آب گریز نانو و آنتی باکتریال

اولین تولید کننده پیش بند های آب وچربی گریز در ایران