کاسپر واحد فناور برتر هفته پژوهش استان

واحد پژوهش 98

شرکت کاسپر مستقر در پارک علم و فناوری استان زنجان واحد فناور برگزیده هفته پژوهش استانی در سال 98

بیستمین سال گرامیداشت هفته پژوهش و فناوری استان زنجان به میزبانی سالن علامه طباطبائی دانشگاه آزاد واحد زنجان با حضور اعضای شورای اداری، اساتید، دانشجویان و پژوهشگران برگزار گردید. در پایان مراسم از پژوهشگران و فناوران برتر استان تجلیل شد که جناب آقای مهندس رحیم حجتی به عنوان فناور برگزیده مستقر در پارک علم و فناوری استان زنجان با کمال افتخار حائز رتبه شده و مورد تقدیر قرار گرفتند.