گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی از لباس تب نمای هوشمند نوزاد

زنجان – ایرنا – برای نخستین بار در کشور، پوشاک هوشمند تب نما با فناوری بومی ایرانی در زنجان رونمایی شد. به گزارش ایرنا، شرکت … “گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی از لباس تب نمای هوشمند نوزاد”