روش های رهایی از بوی بد پا

جهت رهايي از بوی بد پا نكات زير الزامی می باشد: 1. شستن پا 2. نوع جوراب و پوشش پا 3. استفاده از جوراب انتی باكتريال مزایای جوراب و لباس زير نانو پوشاک كاسپر...